Historic minutes

2019/2020

April minutes 2019                    May minutes 2019                 June mins 2019      July 2019 draft minutes

Sept mins 2019                          October mins 2019               November mins 2019     December mins 2019

February 2020

2018/2019

April minutes 2018                    May minutes 2018                     June minutes 2018

July minutes 2018                     extraordinary meeting minutes- July 2018

September minutes 2018           October minutes 2018               November minutes 2018

December mins 2018                  February mins 2019                 March mins 2019

2017/2018

April minutes 2017                       May minutes 2017                        June minutes 2017

July minutes 2017                        September minutes 2017             October minutes 2017

November minutes 2017              December minutes 2017              February minutes 2018

March minutes 2018